Frequently Asked Questions

Gecertificeerde bedrijven werken conform de Beoordelingsrichtlijnen van Insula. Een Beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document waarin alle relevante eisen en voorschriften zijn opgenomen die van toepassing zijn op een product en/of een proces. In de BRL worden eisen gesteld aan de te verwerken isolatiematerialen en de wijze waarop en onder welke omstandigheden deze mogen worden verwerkt. Insula is de enige door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde Certificatie Instelling, waarvan de BRL-en op het gebied van thermisch isoleren van gebouwen, aanvaard zijn door de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB) van Stichting BouwKwaliteit (SBK) en daarmee zijn opgenomen in het door de Minister erkende stelsel! http://www.bouwkwaliteit.nl. Bedrijven die Insula gecertificeerd heeft zijn de enigen met een door de overheid erkende kwaliteitsverklaring. Alleen zij voldoen daarmee aantoonbaar aan de hoogste eisen.

Gecertificeerde bedrijven werken conform de Beoordelingsrichtlijnen van Insula. Een Beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document waarin alle relevante eisen en voorschriften zijn opgenomen die van toepassing zijn op een product en/of een proces. In de BRL worden eisen gesteld aan de te verwerken isolatiematerialen en de wijze waarop en onder welke omstandigheden deze mogen worden verwerkt. Alle materialen die gebruikt worden dienen te voldoen aan de BRL en zijn daarmee geschikt om toegepast te worden. Wel kan het zijn dat de bouwkundige randvoorwaarden die in de BRL zijn opgenomen, een bepaald materiaal uitsluiten voor een specifieke toepassing. Om deze reden wordt een te isoleren object vooraf door het gecertificeerde bedrijf opgenomen en in kaart gebracht. Het bedrijf kan hierdoor een gedegen advies over toe te passen materialen verstrekken.

Het metselwerk aan de buitenkant (buitenspouwblad) blijft langer vochtig doordat de ventilatie in de gevulde spouw geminimaliseerd is. Dit is een normaal gevolg en kan geen kwaad als het metselwerk en voegwerk van een goede kwaliteit zijn en voldoen aan de gestelde eisen opgenomen in de betreffende Beoordelingsrichtlijn (BRL) van Insula Certificatie. Met name de onderzijde van het metselwerk kan vaak langer nat blijven doordat hier ook het hemelwater tegenaan komt dat opspat vanaf de grond/bestrating.

Mocht u een klacht hebben waarbij u er niet samen met het door Insula gecertificeerde bedrijf uitkomt, dan kunt u deze klacht kosteloos bij Insula neergeleggen.

U kunt een klacht via onze website https://insula-certificatie.nl/klachten/ indienen.

Een klacht wordt door Insula gezien als een extra mogelijkheid om het bedrijf te beoordelen over het door haar uitgevoerde werk.

Ja, Insula Certificatie wordt jaarlijks ge-audit door de Raad voor Accreditatie (RvA) en wordt jaarlijks beoordeeld door een Onafhankelijkheid Commissie (CSI) op zijn onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid.

Hoe beter een woning geïsoleerd wordt, hoe meer moet men het aanwezige vocht op een alternatieve wijze verwijderen. Om schimmelvorming en een ongezond leefklimaat te voorkomen is ventileren essentieel. Ventileren kan door ramen op een kier te zetten, ventilatieroosters open te laten en/of middels (gebalanceerde) mechanische ventilatiesystemen. Als er een goed functionerend mechanisch ventilatiesysteem in de woning reeds aanwezig is, heeft dit als ventilatiemiddel de voorkeur. Bij ruimtes waar de mechanische ventilatie ontbreekt is goed ventileren noodzakelijk om een goed woonklimaat te verkrijgen en problemen met vochthuishouding te voorkomen. Het ventileren door ramen op een kier te zetten of door het openzetten van ventilatieroosters, is een bewezen methode en is prima toepasbaar. Advies hierbij is wel, dat de lucht die men weg wil ventileren een voldoende hoge temperatuur heeft, koude lucht neemt namelijk weinig vocht op. Door het ventileren wordt overigens niet alleen het overtollige vocht afgevoerd, maar ook CO2 en andere schadelijke stoffen. Let op: luchten (ook wel spuien genoemd) is niet hetzelfde als ventileren. Door ramen en/of deuren tijdelijk open te zetten, wordt extra vervuilde lucht afgevoerd. Bijvoorbeeld nadat er veel mensen in een ruimte geweest zijn of als er in een ruimte is gerookt. 10 tot 30 minuten luchten is veelal voldoende, daarna heeft het geen effect meer. Ventileren is een continu proces: luchten is dus geen alternatief voor ventileren.

Kruipruimtes zonder bodemafsluiting zijn over het algemeen vochtig. De mate van vocht is afhankelijk van aanvoer en de mogelijkheid tot afvoeren. Dit verschilt per dag. Via de bodem komt het meeste vocht in de kruipruimte terecht. In sommige gevallen gaat het om water, maar vocht in de vorm van waterdamp komt nagenoeg altijd voor. Dit vocht slaat neer op het koudste punt. Bij een on-geïsoleerde vloer verliest men veel warmte naar de kruipruimte en is de vloer warmer dan de funderingswanden. Met name op de funderingswanden zal hierdoor condens ontstaan. Door de vloer te isoleren wordt het warmtetransport naar de kruipruimte sterk verminderd. De vloer zelf wordt/blijft warmer en de isolatielaag die rechtstreeks tegen de onderzijde van de vloer is aangebracht isoleert (het woord zegt het al) de warmte. Dit betekent dat de onderzijde van de isolatielaag kouder is en vocht ook hierop zal neerslaan. Dit vocht zal condenseren en als druppels aan de isolatielaag hangen totdat de druppels te zwaar worden en door zwaartekracht naar beneden vallen. Het feit dat er aan de onderzijde van de isolatie druppels hangen, toont aan dat de isolatie zijn werk doet.

Insula is aantoonbaar onafhankelijk. Insula is als bedrijf geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie die o.a. toeziet op de onafhankelijkheid. Daarnaast wordt de onafhankelijkheid van Insula jaarlijks beoordeeld door de Commissie Safegarding Imparciality.