UF-schuim

Onderstaande producten voldoen aantoonbaar aan de producteisen die gesteld worden in BRL IC-160 en zijn daarmee geschikt om toegepast te worden als spouwmuurisolatie.

Meerdere systemen zijn momenteel in toelating