Richtlijnen

Beoordelingsrichtlijnen

Een Beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document waarin alle relevante eisen en voorschriften zijn opgenomen die van toepassing zijn op een product en/of een proces. In de BRL worden eisen gesteld aan de te verwerken isolatiematerialen en de wijze waarop en onder welke omstandigheden deze mogen worden verwerkt. Insula Certificatie stelt zich op het standpunt dat er alleen producten mogen worden verwerkt waarvan op een voorgeschreven, onafhankelijke wijze is aangetoond dat zij voor de betreffende toepassing geschikt zijn.

Een BRL stelt daarnaast eisen aan de interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder c.q. attesthouder, om te borgen dat het product of proces continu aan de gestelde eisen blijft voldoen.

Een BRL komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen. In dit College zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd (producenten, verwerkers, opdrachtgevers, onafhankelijke deskundigen), zodat de BRL een breed draagvlak heeft.

Het procescertificaat dat gecertificeerde bedrijven behaald hebben, toont aan dat de door hen geleverde kwaliteit voldoet aan de BRL.

Insula is de enige door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde Certificatie Instelling, waarvan de BRL-en op het gebied van thermisch isoleren van gebouwen (BRL 2115, 2121 en 2131), aanvaard zijn door de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB) van Stichting BouwKwaliteit (SBK) en daarmee zijn opgenomen in het door de Minister erkende stelsel! http://www.bouwkwaliteit.nl

Bedrijven die door Insula gecertificeerd zijn o.b.v. de genoemde richtlijnen, zijn de enigen met een door de overheid erkende kwaliteitsverklaring. Alleen zij voldoen daarmee aantoonbaar aan de hoogste eisen.


Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie met minerale wolvlokken

Spouwmuurisolatie met EPS-/EPLA-schuimparels

Thermisch na-isoleren met PUR-Sprayschuim

Spouwmuurisolatie met PUR-gietschuim

Spouwmuurisolatie met UF-schuim


Vloerisolatie

Vloerisolatie met minerale wol-spraysysteem

Vloerisolatie met geslotencellig PUR-sprayschuim

Vloerisolatie met opencellig PUR-sprayschuim

Vloerisolatie met reflecterende isolatiemateriaal


Dakisolatie

Dakspouwisolatie met EPS-/EPLA-schuimparels

Hellend dakisolatie tegen bestaand dakbeschot


Bodembedekking

Bodembedekking met los gestort isolatiemateriaal

Bodembedekking met isolatiekussens


Buitengevelisolatie

Buitengevelisolatie met harde afwerking

Buitengevelisolatie met wapeningslaag met harde afwerking

Buitengevelisolatie zonder wapeningslaag met harde afwerking


Houtskeletbouw-isolatie

HSB-Constructies met inblaasbaar isolatiemateriaal


Verwijderen_na-isolatie_spouwmuren

Verwijderen bestaande na-isolatie uit spouwmuren


Meerdere BRL-en zijn in ontwikkeling.