OverInsula Certificatie

Over Ons

Wie zijn wij?

Insula Certificatie is een onafhankelijk kennisinstituut dat is opgericht door mensen die vinden dat certificatie praktischer kan en een grote meerwaarde kan bieden voor zowel de certificaathouders als hun afnemers.

Onze medewerkers zijn ervaren specialisten op het gebied van bouwkunde en de verwerking van isolatieproducten. Kennis over energiebesparende maatregelen, vocht-gerelateerde problemen, en de kwaliteit van constructies is daarbij in ruime mate voorhanden.

Onze Missie

Insula Certificatie wil kwaliteit aantonen en verbeteren van processen in de bouw, met name de processen welke gericht zijn op verduurzaming van vastgoed.

Onze Visie

Gespecialiseerd als het kennisinstituut op het gebied van isolatiematerialen en de verwerking, kunnen wij actief meerwaarde bieden door een praktische aanpak en transparantie in kwaiteit.

Onze Werkwijze

Wij onderscheiden ons door ons te richten op een selectief aantal certificatieregelingen, waarin wij de beste willen zijn. Insula Certificatie kiest voor een praktische benadering waarbij het resultaat van de uitvoering bepaalt of e.e.a. voldoet.