Disclaimer

Deze website heeft als doel informatie beschikbaar te stellen over Insula Certificatie en haar werkzaamheden. Daartoe zijn diverse teksten, afbeeldingen en ander materiaal gepubliceerd. Insula Certificatie behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededelingen.

Insula Certificatie spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Eveneens kan Insula Certificatie niet garanderen dat deze website altijd ononderbroken gebruikt kan worden. Insula Certificatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade naar aanleiding van onvolkomenheden en/of onjuistheden op deze website alsook voor het tijdelijk minder goed of niet functioneren van deze website.

Deze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van deze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van deze website gebruikt, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Insula Certificatie.

Zonder schriftelijke toestemming van Insula Certificatie is het niet toegestaan om elders links naar deze website weer te geven.