Onze visie

Hoe goed een product ook is, bij de keuze van een product en tijdens de verwerking ervan kan het fout gaan. Daar ligt dan ook met name de focus van Insula. Als onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van isolatiematerialen en de verwerking ervan, bieden wij actief meerwaarde door bedrijven te certificeren die daarmee aan kunnen tonen dat zij aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

Onze missie

Insula richt zich op het onafhankelijk en onpartijdig aantonen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van isolatieproducten in haar toepassing en de verwerking daarvan, met als doel dat de opdrachtgever een goed eindproduct krijgt.

Onze werkwijze

Om onze visie en missie te ondersteunen geven wij voorlichting en voeren wij controles uit op producten en de verwerking daarvan. Dit doen wij o.a. middels onaangekondigde steekproefsgewijze controles op de bouwlocatie en jaarlijkse bedrijfsaudits. Tijdens de controle wordt een rapport opgesteld dat het gecertificeerde bedrijf ontvangt. Vervolgens bewaakt Insula dat het bedrijf gerapporteerde tekortkomingen adequaat herstelt.

Insula Certificatie

Een nieuwe weg van certificeren voor de isolatiebranche, praktische certificatie met meerwaarde voor iedereen.

Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie

voor de geaccrediteerde activiteiten klik op bovenstaand logo

Certificaat- & Attesthouders

Op onze website staan alle gecertificeerde bedrijven. Als u doorklikt op het logo van het betreffende bedrijf kunt u zien voor welke certificatieregeling het bedrijf gecertificeerd is en wat de status van het certificaat is

Richtlijnen

Op onze website kunnen de volgende documenten worden ingekeken en kosteloos worden gedownload:
- Beoordelingsrichtlijnen
- Leaflets

Contact

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met Insula Certificatie? Vul dan ons contactformulier in of bel onderstaand nummer.

+31 (0) 183 - 51 22 05